Naše
storitve

 • Montaža kovinskih konstrukcij,
 • jeklenih podestov,
 • regalnih skladišč

Proizvodnja

V oddelku proizvodnje gradimo zaupanje kupcev na osnovi kvalitete, zanesljivosti in odzivnosti. Nudimo strokovni inženiring vse od zamisli, do končnega produkta z najnovejšimi postopki in pristopi proizvodnih procesov. Izdelujemo sisteme po naročilu, kot so: kovinske konstrukcije, skladiščne hale, jeklene podeste, šotore, ograje, nakladalne rampe in razne polizdelke za avtoindustrijo.

Prav tako nudimo: izdelavo celotnega sistema na ključ, projektiranje, konstruiranje CAD, varjenje CO₂, TIG, WIG, MIG/MAG, struženje, frezanje, pehanje, laserski razrez, preoblikovanje pločevine, površinsko zaščito (barvanje, vroče cinkanje in galvansko (hladno) cinkanje).

Obdelava pločevine

 • razrez pločevine (škarje, plamensko, plazemsko, vodni curek),
 • upogibanje pločevine,
 • krožno ovijanje pločevine,
 • druga ročna obdelava pločevine.

Strojna obdelava

 • 3-osno rezkanje na sodobnih CNC strojih,
 • 5-osno simultano ali pozicionirno rezkanje na sodobnih CNC strojih,
 • obdelava na sodobnih vrtalno-rezkalnih CNC strojih (bohrwerk),
 • večosno struženje na sodobnih CNC strojih
 • klasično rezkanje in struženje.

Varjenje

Predvsem velikih, težkih in kompleksnih konstrukcij, varjenje pod praškom (EPP), ploščatih ali ovitih pločevin, MAG, MIG, TIG, elektro-obločno varjenje, robotsko varjenje.

Proizvodnja in dobava

Podjetje razvija svojo lastno mrežo partnerskih podjetij, s katerimi dopolnjuje svoje področje delovanja na področju montaže in tako širi področje ponudbe tudi na proizvodnjo ter dobavo določenih sklopov opreme, kot so: kovinske konstrukcije, rezervoarji, elementi transportne tehnike, druge tehnološke opreme, elektro instalacije in stikalne omare.

Projektiranje

Izdelujemo celovito projektno dokumentacijo za vse vrste gradenj (nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti, legalizacija) in objektov (zahtevni, manj zahtevni, nezahtevni), skladno z Zakonom o graditvi objektov in vsemi potrebnimi podzakonskimi akti na področju gradbene zakonodaje, od idejne zasnove do pridobitve gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja. Pokrivamo področje celotne Slovenije, strokovno in ugodno. V našem timu delujejo strokovnjaki različnih strok z večletnimi izkušnjami na področju projektiranja (arhitektura, gradbene konstrukcije, elektro inštalacije, strojne inštalacije, energetika, zunanja ureditev, elaborati), izdelamo vam celovito projektno dokumentacijo za vse vrste objektov:

 • stanovanjske hiše,
 • večstanovanjske stavbe (vrstne hiše, dvojčki, bloke …),
 • počitniške hiše, vikendi, zidanice,
 • poslovne stavbe,
 • gostinske stavbe,
 • industrijske stavbe (hale, skladišča …),
 • kmetijske stavbe (hlevi, lope …),
 • legalizacija vseh vrst objektov.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 • Idejni projekt (IDP):
  projekt izdelamo z namenom izbora najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del.
 • Idejna zasnova (IDZ):
  namen projekta je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev.
 • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD):
  projekt izdelamo za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja.
 • Projekt za izvedbo (PZI):
  projekt izdelamo za potrebe izvedbe gradnje, v njem so podani detajli oziroma tehnične rešitve, na podlagi katerih se izvaja gradnja na gradbišču.
 • Projekt izvedenih del (PID):
  v projektu se vrišejo spremembe, ki so nastale v času gradnje, izdeluje se za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja.Montaža

Za različne vrste objektov izvajamo svetovalni inženiring, vodenje in koordinacijo upravnih postopkov (aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvedbo tehničnega pregleda in za pridobitev uporabnega dovoljenja), svetovalne in druge inženirske storitve (svetovanje naročnikom v vseh fazah investicije) ter strokovne nadzore.

Osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja in montaža jeklenih konstrukcij oz. vseh vrst metalnih konstrukcij na področju stavb, še posebej visokoregalna skladišča, priprave za delo, hale, šotori, jekleni podesti ograje, gradbeni odri s spremljajočimi elementi AB konstrukcij, kot so temelji, jedra, plošče, stene ipd. in tudi vseh vrst sovprežnih konstrukcij, ki so idealna rešitev za gradnjo zahtevnih industrijskih objektov in mostov.
Poleg projektiranja se v podjetju aktivno ukvarjamo tudi:

 • z razvojem in analizo nosilnih sistemov, detajlov konstrukcij in transportnih naprav,
 • z nadzorom izdelave in montaže vseh vrst metalnih konstrukcij,
 • z revidiranje projektov,
 • z inženiringom metalnih konstrukcij in objektov visoke gradnje,
 • s projektiranjem jeklenih in sovprežnih konstrukcij,
 • s projektiranjem konstrukcij visokoregalnih skladišč,
 • s projektiranjem inženirskih in tehnoloških objektov,
 • s projektiranje konstrukcij za solarne elektrarne,
 • z razvojem novih konstrukcijskih sklopov in detajlov,
 • z razvojem novih elementov konstrukcij,
 • z nadzorom izdelave in montaže ter svetovanja,
 • z optimiranjem in analizo obstoječih konstrukcij.

Izvajamo projektiranje vseh vrst jeklenih konstrukcij, ograj, stopnic, nadstreškov, montažnih fasad in zimskih vrtov. Izdelamo delavniške dokumentacije in razrezne liste. Za svoje projekte izdelamo tudi statične izračune. V sklopu projektiranja lahko izvedemo vse sklope izdelave in montaže.

V primeru, da vas kaj dodatno zanima glede izdelkov katere ponujamo ali ne najdete, kar vas zanima, nas kontaktirajte, da vam morda vseeno lahko naredimo, kar iščete. 

Vas zanima več o naši ponudbi.

Kontaktirajte nas preko kontaktnega obrazca spodaj in pomagali vas bomo uresničiti vaše želje.